web-archive-me.com » ME » G » GAFS.ME

Total: 32

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gotlands arkeologiska fältskola | Dan Carlsson
  i Othem socken Rapport över resultaten finns tillgänglig här Fältkursen kom att omfatta dels ett område med spår av lämningar från vendeltid och vikingatid i en åker påträffade i samband med en metalldetektering för ett antal år sedan dels en undersökning av tre gravar på ett mindre gravfält beläget längs en äldre väg som löper från Ytings gamla gårdsplats mot norr Undersökningarna i åkern gav ett tämligen magert resultat då inga anläggningar konstruktioner eller kulturlager framkom i de schakt vi tog upp Undersökningen av gravarna visade att dessa utgjordes av brandgravar dvs att personerna bränts på bål Det rörde sig om både mansgravar och kvinnogravar av föremålen i gravarna att döma I en av dem fanns även starkt fragmentariska rester av två skelett där ett av dessa av osteologen kunde tolkas vara en kvinna Till höger några av de eldpåverkade glaspärlor som fanns i en av kvinnogravarna Med våren i antågande är det nu dags för att planlägga kommande års arkeologiska undersökningar Under rubriken Fältkurser finns information om 2016 års arkeologiska sommarkurser Välkomna till ännu en spännande grävsäsong på Gotland Dan Carlsson Lite bakgrund om Gotland K nappast något område i Skandinavien kan mäta sig med Gotland när det kommer till vikingatidens och den tidiga medeltidens historia Ingenstans har så många silverskatter påträffats och så många fynd av broscher spännen kammar pärlor etc lämnats in till museerna som från Gotland Mer än 700 silverdepåer minner om öns märkvärdiga och spännande vikingatida historia Gotlands arkeologiska fältskola har tagit som sin mission att kontinuerligt engagera sig i att belysa denna historia genom fältkurser på sommaren öppna för allmänheten Fältkurser i nuvarande form har bedrivits sedan 1998 men även under många år innan dess Undersökningarna är en del i en pågående och långsiktig forskning om den gotländska historien med betoning på vikingatid medeltid

  Original URL path: http://gafs.me/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Fältkurser 2016 | Gotlands arkeologiska fältskola | Dan Carlsson
  via Bunge vandrarhem eller att ha eget boende och enbart deltaga i kursen Bunge vandrarhem ligger i Fårösund på norra Gotland Man kan välja mellan 2 3 eller 4 veckors deltagande ha full pension på vandrarhemmet eller ha sitt eget boende och enbart delta i kursen Tänker man bo på vandrarhemmet är det angeläget att så tidigt som möjligt boka rum Vi kommer i år även att ha en prövapåkurs för externdeltagare för de som vill känna på detta med fältarkeologi i form av en minikurs på 4 dagar mellan den 12 och den 15 juli I kursen ingår fältundervisning och all utrustning för grävningen Det bör noteras att boende och transporter till och från grävlokalen inte ingår utan måste ordnas personligen För anmälan kommer här finnas en blankett I kursen ingår för de som går de ordinarie kurserna ett antal föreläsningar och all nödig grävutrustning förutom personliga persedlar som handskar knäskydd etc Mer information om kursen kommer att finnans här snart Det bör här kanske sägas att en arkeologisk utgrävning kan vara fysiskt tung emellanåt då det blir mycket bärande av jord och sten Vår grävlokal sommar 2012 var Tajnungs gård i Hangvar socken Under sommaren 2013 och 2014

  Original URL path: http://gafs.me/faltkurser-2012.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Blog | Gotlands arkeologiska fältskola | Dan Carlsson
  synlig i marken var just en spis i ett medeltida hus Den nyanlända 2 veckors gruppen fick till uppgift att inleda sina två veckor med ett mindre sökschakt med syftet att besvara denna fråga Det dröjde inte många minuter förrän både medeltida keramik och en väl bevarad kniv kom i dagen Med andra ord var det uppenbart att det faktiskt rörde sig om en medeltida byggnad Efter att nu har utvidgat undersökningsytan till större delen av huset även om vi har ytterst svårt att se utsträckningen av byggnaden kan vi klart konstatera att vi har att göra med en byggnad som torde tillhöra den äldre medeltiden Ett stort antal krukskärvor har påträffats liksom en välbevarad blå pärla med inläggningar av vitt av typisk vikingatida karaktär Det mest spektakulära fyndet hittills i huset är vad vi uppfattar som ett sigill i metall Det är välbevarat och har en inskrift som visar ett s sannolikt i betydelsen just sigill och därefter bokstäverna OSWA möjligen skall det vara Oswald Sigillet innehåller ett troligt bomärke i form närmast som en etta 1 och även någon form av lilja Fortsatta uppföljningar kommer säkert att kunna ge oss mer kunskap om detta märkliga fynd Det är frestande att tolka det som ett sigill tillhörande Tajnungs gård även om det ännu är ytterst oklart Dan Carlsson 18 juli 2012 22 25 Ode till Tajnungs Det är inte alltid det sprutar fynd ur marken Att gräva järnålderns gårdar är inte som att gräva vikingatidens hamnar eller medeltidens gårdar något som deltagarna i Tajnungs fått erfara Visst påträffar man en del keramik några mindre bitar av järn eller rent av av brons lite slagg en del kolstockar en sländtrissa ben och flera knackstenar men somliga förväntar sig måhända mer väl bevandrad i fyndrikedomen i exempelvis Fröjel vikingatida hamn Så i brist på fynd kan det hända att en och annan brister ut i ett vältaligt kväde som detta till exempel upprättat av en något frustrerad Regina Ode till Tajnungs Saliga äro de saktmodiga De skola sitta i jorden Arkeologen fylld av hopp Gräver träget utan stopp Drömmar om en silverskatt Trånar under keps och hatt Solen skiner het och varm Bränner öra vad och arm I solskyddsfaktorns vita pasta Jord och damm så gärna fastna Ryggen värker knäna skaver Vart fanken är mitt vikingakadaver Slita här i svarta mullen Min belöning fikabullen Sten sten sten sten sten sten Sten jord sten sten sten jord sten Ännu mera jävla sten Sten jord BEN Nej det var ett sken ben Konrad tröttnar gräver resolut med spaden Ojsan hela understa lagret kom nu visst i dagen Se upp vart är Andrea och den dära Björn Låt dem inte ser vårt oppositionella hörn Efter diskussion och dissolution av eventuell lerpackning Ännu ett taktbrott i vårt schaktbrott kommer bli vår avtackning Birgitta skrapar sopar möter ett dilemma Här är fanimig renare än hemma Ett schakt så tomt av sällan skådat slag Här bodde klinisk tvångsneurotiker som nyttjat RUT avdrag Schaktet töms på jord och grus Så genom gruppen går ett sus De vilt i gropen stimmar Vad är det där som glimmar Från schaktet höres glada tillrop Vi har funnit antik sopgrop Förkolnat trä och brända ben En artefakt av brons ger sken Ett riktigt fynd vi måste arkivera Johnny teoretisera snillen spekulera Form funktion ursprungsländer Men vänta vad är det nu som händer Den pulvriseras hela skiten söndervittra Nej vi ä inte bittra Saliga äro de som nöja sig med lite Det är ändock mer än obefintlig hamn i Slite Gina 17 juli 2012 18 43 Första veckan Schakt 1 Schaktet över hus 1 är utlagt från insidan av huset och ut över muren och en utanför liggande skärvstenshög Muren består framför allt av stora och stapplade kalkstenar även om det förekommer granitstenar Så har vi då klarat av den första veckan Tre schakt ärt utlagda över hus Längst i öster har vi lagt ut ett schakt som börjar någon meter in i huset från den äldre järnåldern alltså ett vad vi i dagligt tal kallar kämpgravshus eller stengrundshus normalt daterade till ca 100 550 AD och löper vinkelrätt över dess norra långsidemur utöver en större skärvstenshög som ligger strax utanför byggnaden Jordtäcket är genomgående mycket tunt och skärvstenen i alla fall i dess nordliga del ligger direkt på berget Det andra schaktet är utlagt över den förmodade andra mangårdsbyggnaden från den äldre järnåldern Det återstår idag endast delar av denna byggnad sannolikt på grund av medeltida eller sentida stentäkt schakt 2 Husgrunden är till en del raserad Schaktet är utlagt över den bevarade delen av den norra långmuren som här håller på att rensas fram Längst i väster finns de medeltida husen i form av ett större hus sannolikt ladugård eller liknande och en mindre byggnad med en tydlig spis sannolikt mangårdsbyggnaden Schaktet här berör just nu det stora uthuset Första veckan har inneburit att torva av gräva ner det översta lagret och påbörja nästa lager Fyndmaterialet är överlag mycket magert så här långt och rör sig framför allt om keramik Här finns både typisk grovmagrad inhemsk keramik från järnåldern och en del finare och tunnare svartgods Det senare är något oklart i fråga om datering vidinstrumentet Björn Pilefelt Eva Thelén och Mikke Brännström diskuterar dokumentationen av schaktet över huset i öster Inga daterande föremål utöver keramiken har hittills framkommit och det är tämligen små mängder av matben påträffade Dock är att märka att vi ännu i alla fall i det östra järnåldershuset är långt ifrån en golvnivå Kommande vecka kommer säkerligen att förtydliga bilden betydligt Dan Carlsson 7 juli 2012 21 42 Så är det dags Sommaren är nu här och dags för arkeologisk utgrävning i Tajnungs Måndagen den 2 juli är det dags Vi har sedan senast kompletterat fältkarteringen med en mindre fosfatkartering och även lyssnat på mängden utslag i åkern utanför med metalldetektor Kan väl inte säga att någon av undersökningarna gav särskilt tydliga resultat Fosfathalten är överlag låg med en viss förhöjning i anslutning till järnåldershusen och bort

  Original URL path: http://gafs.me/blog/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Tajnungs gård | Gotlands arkeologiska fältskola | Dan Carlsson
  vilket är högst ovanligt kartan till höger Det brukliga var att det var en omfattande ägoblandning mellan gårdarna som ett resultat av köp arv giftermål etc Men icke så i fallet Tajnungs Men det är en mycket liten gård enligt jordeboken 1653 endast på en markelej Jämför man markerna på 1600 talet med situationen idag kan man notera att det i stort sett är samma marker som används till åker med den skillnaden att ängen har odlats upp I kanten av åkern i ett synnerligen välbetat landskap finns föregångaren till 1600 talets Tajnungs en välbevarad järnåldersgård bestående av tre husgrunder Intill denna finns sannolikt även vikingatidens byggnader Strax väster om det förmodade läget för den vikingatida gården finns en grund till ett stenhus troligen från tidig medeltid De senare lämningarna är inte registrerade i fornminnesregistret Bilden nedan visar på grundmuren till det sannolika medeltida huset Medeltida huset Klicka på bilden för att komma till fornminnesregistret för mer information om kända fornlämningar i området Grävplatsen låg en bit från möjlig parkering så det blev en promenad på ett antal hundra meter till själva grävplatsen Vi gjorde en del förberedande arbeten i fält inför sommaren Framförallt följde vi upp med en fältkartering

  Original URL path: http://gafs.me/tajnungs-gard.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Resurser och nyheter | Gotlands arkeologiska fältskola | Dan Carlsson
  på Adlibris Artiklar och böcker av Dan Carlsson Academia edu Uppsatser och artiklar om Gotland De dömdas öde Uppsats om galjbacken i Visby Benmaterialet från Vivesholm Bildstenen från Fröjel Gravar i Västergarn Skeppssättningar på Gotland Vikingatida bebyggelse på Gotland Investigations of Medieval slag from Gotland Bildstenar på Gotland Landscape Dynamics PhD Gustaf Svedjemo Resurser och nyheter Målet är att fylla denna sida med länkar till intressanta artiklar uppsatser rapporter hemsidor etc som berör vikingatidens Gotland i bred bemärkelse Men sidan kommer även att fungera som en plats för nyheter på temat vikingatid medeltid på Gotland Det blir även platsen att följa våra grävningar framöver och det kommer att finnas rapporter från våra tidigare grävningar allt eftersom Under rubriken externa länkar finns länkar till museer riksantikvarieämbetet med flera Tanken är även att bygga upp ett arkiv över arkeologiska uppsatser som berör Gotland då inte enbart om vikingatid medeltid utan mer generellt om gotländsk arkeologi Studenter vid såväl Campus Gotland Uppsala universitet som andra universitet skriver många uppsatser om Gotland och en hel del av arkeologiskt intresse Till höger finns det länkar till ett antal uppsatser som ni gärna kan läsa för att få ett bättre grepp om Gotlands historia Överst finns

  Original URL path: http://gafs.me/resurser-och-nyheter.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Fotogalleri | Gotlands arkeologiska fältskola | Dan Carlsson
  med verkstäder brunnar rader av hus lerbottnar etc och därtill minst två gravfält från vendeltid och vikingatid Upp mot skolan och lärarbostaden finns en tidig kristen kyrkogård där vi undersökte norra sidan av kyrkogården innehållande 38 kvinnor och barn Kyrkogården kan dateras till 1000 talet En bit ifrån denna kyrkogård påträffade vi också resterna av prästgården Inga spår över mark gav en antydan om att här fanns en prästgård inte heller i de äldre kartorna finns den redovisad Det har varit ett välbyggt stenhus med källare under ett av rummen och med ett rikt fyndmaterial bland annat fint bemålat fönsterglas Bland de intressanta lämningarna i hamnområdet kan nämnas de verkstadshus vi kom att undersöka i Irmas hage det enda område av hamnplatsen som inte är uppodlad Här har man såväl renat silver som gjutit de i silverdepåer på Gotland så vanliga armbyglarna Bilder från Tajnungs 2012 Årets undersökningar berörde gården Tajnungs i Hangvar socken på norra Gotland Syftet var att belysa kontinuiteten på gården från äldre järnåldern till 1600 tal Platsen hyser 6 husgrunder från den äldre järnåldern och en mangårdsbyggnad från tidig medeltid Här finns även ett flertal skärvstenshögar vilka kan vara äldre än husen från järnåldern och därtill

  Original URL path: http://gafs.me/fotogalleri/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kontakt | Gotlands arkeologiska fältskola | Dan Carlsson
  Home Fältkurser 2016 Blog Tajnungs gård Resurser och nyheter Fotogalleri Kontakt Please leave this field empty Please leave this field empty Namn E post Ämne Meddelande Gotlands arkeologiska fältskola Arendus

  Original URL path: http://gafs.me/contact-form.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • St Olofsholm | Gotlands arkeologiska fältskola | Dan Carlsson
  av ett praktsvärd enligt uppgift påträffat på St Olofsholm i början av 1800 talet Några närmare upplysningar om var exakt svärdet är påträffat finns inte men det är möjligt att svärdet kommer från en vikingatida grav En annan väsentlig fråga rör om det finns spår av andra byggnader på holmen från tiden ifråga Ett lösfynd i form av en fingerring av silver från ca 1200 påträffad tillsammans med ben enligt uppgift antyder att det troligen också finns gravar på holmen Ett led i att belysa den äldre historien innebär att försöka spåra dessa gravar Det är här vår arkeologiska undersökning kommer in Ett väsentligt mål är att försöka klarlägga platsens äldre historia framför allt frågan om det finns ett ursprung och en verksamhet på platsen som kan knytas till Olaf Haraldssons tid Projektet löper på 2 3 år med början under 2013 Första årets undersökningar koncentrerades till ruinens östra del mede syftet att så långt möjligt klarlägga den synliga kyrkans tidsställning storlek och funktion Väsentligt var också att klarlägga om det fanns en äldre anläggning på platsen i form av t ex rester av en träkyrka eller motsvarande Resultaten från 2013 års undersökning var mycket givande och visade på en mycket komplicerad historia på platsen med en början redan under 900 talet Under 2014 var avsikten att framför allt klarlägga förhållandena mellan de två kyrkor som funnits på platsen överlagrande varandra Därtill låg mycket av ambitionen i att få ett bättre grepp om eventuella ytterligare begravningar på platsen än den grav som påträffades 2013 Ett tredje år blir att eventuellt komplettera tidigare års undersökningar för att få en helhetsbild av historien om Akergarn och St Olofsholm men framför allt att ställa samman resultaten i en bok som beskriver i detalj historein om St Olofsholm En mer detaljerad projektbeskrivning finns att

  Original URL path: http://gafs.me/st-olofsholm.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive